OKRs FAQ

Tài liệu OKRs

Các tài liệu OKRs khác nhau giúp bạn chuẩn bị thực hiện và sử dụng Mục tiêu và Kết quả chính. Trước khi bạn bắt đầu sử dụng OKRs, điều quan trọng là phải được giáo dục và nhận thức càng tốt. Vì nó không phải là một hệ thống dễ dàng để làm chủ.

Giống như hầu hết các cuốn sách và bài viết về OKRs sẽ cho bạn biết, bạn cũng phải sẵn sàng để hệ thống bị lỗi trong lần thử đầu tiên. Thực hiện hệ thống thành công có thể mất 2 đến 3 quý. Nhưng kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ có giá trị.

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các tài liệu, bài báo và sách OKRs tốt nhất mà chúng tôi tại VNOKRs đã tập hợp lại với nhau.

Sách hay về OKRs

Cuốn sách bạn nên đọc nhất: Measure What Matter của John Doerr, bạn có thể mua bản tiếng Việt “Làm điều quan trọng” tại đây

Câu trả lời bị thiếu trong Tài liệu OKR?

Hỏi các chuyên gia OKR của chúng tôi bất kỳ câu hỏi về Tài liệu OKR.

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?