OKRs FAQ

Mối quan hệ giữa OKRs và KPIs?

Rất có thể là trong một số thời điểm của cuộc đời bạn, bạn đã sử dụng một số loại Chỉ số hiệu suất chính. Kết quả chính trong OKRs có thể gây nhầm lẫn. Trên thực tế chúng gần như giống hệt nhau. Vì vậy, nếu bạn đã sử dụng KPI, bạn đã có lợi thế hơn trong việc sử dụng các kết quả chính.

Kết quả chính là phép đo hỗ trợ Mục tiêu. Do đó, Kết quả chính thực sự kết hợp được với KPI.

 • KPI là đo sức khỏe của doanh nghiệp, những thứ cần đạt được để doanh nghiệp sống khỏe.
 • OKRs là hệ thống quản trị bằng Mục tiêu và ktế quả then chốt, dùng để thúc đẩy sự tiến bộ của doanh nghiệp và đo lường các thành công đối với các Mục tiêu quan trọng.

Có 1 cách hiểu về 2 cái này đơn giản qua câu nói sau: “Nếu X ổn qua các quý, thì chúng ta làm gì?”.

 • Nếu KPIs qua các quý đều ổn, thì chúng ta làm gì? Chúng ta đi tiếp. Doanh nghiệp đang tốt.
 • Nếu OKRs qua các quý đều ổn, thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải làm mạnh hơn, ổn nghĩa là vẫn còn vừa sức.

Mục tiêu trong OKRs luôn đặt ra cao hơn trước, cao hơn những gì bản thân tổ chức có thể dễ dàng đạt được. Điều đó tạo ra các giá trị vươn lên.

Ngoài ra, Kết quả chính trong OKRs đi sâu hơn vào việc tìm ra các giá trị định nghĩa nên thành công.

Ví dụ:

O “Có một cơ thể khỏe mạnh”

 • KR: Lượng mỡ thừa giảm 3kg
 • KR: Tăng lượng cơ thêm 5kg
 • KR: Bổ sung 3000Calo mỗi ngày

KR không phải là các công việc cần làm để đạt được O, mà là các giá trị cần đạt.

Ví dụ khác:

O: Đạt doanh số kỷ lục trong quý cuối cùng.

 • KR: Doanh số mới đạt 10 tỷ.
 • KR: Doanh số từ khách hàng mới đạt 5 tỷ.
 • KR: Tỷ lệ khách quay trở lại đạt 30%
 • KR: Bổ sung thành công 5 thành viên mới của đội kinh doanh.

KR số 4, theo KPI thì sẽ không xuất hiện với đội kinh doanh, nhưng với OKRs thì có thể. Tùy thuộc vào nhóm đó định nghĩa thế nào là thành công của O.

Tóm lược: tư tưởng của OKRs là đặt ra các mục tiêu tiến lên liên tục, vượt quá khả năng của tổ chức để tiến bộ hơn. Và không chỉ đặt ra Mục tiêu mà còn phải Đo lường sự thành công của Mục tiêu bằng các KR.
Vì tư tưởng cốt lõi như vậy nên khi so sánh với KPI sẽ khó, giống như so sánh Netflix và Truyền hình. Đều là để xem phim, nhưng mục đích 2 nền tàng khác nhau.
Có 1 bài so sánh mình thích, bạn có thể đọc thêm: OKRs & KPI khác nhau như thế nào

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?