OKRs FAQ

Cách đơn giản nhất để bắt đầu với OKRs?

Nên có một quá trình học hỏi nghiêm túc về OKRs trong toàn công ty, một vài người sẽ cần trở thành người am hiểu về OKRs (OKRs Master) và nếu có thể thì công ty nên có một cố vấn/chuyên gia đào tạo (OKRs Coach) để giúp mọi người có góc nhìn khách quan.

Tuy nhiên, sau đó cách dễ nhất để bắt đầu với OKRs là bắt đầu sử dụng chúng. Nếu bạn mải lo lắng với hàng tá câu hỏi (chắc chắn sẽ có) thì bạn sẽ không bao giờ hiểu được cơ chế “tự vận hành” của OKRs.

Đừng lo ngại về OKRs, để hiểu cách chúng hoạt động và sức mạnh thực sự diễn ra, cần phải đưa vào thực tế.

Thường thì quý đầu tiên sẽ chưa thể thành công ngay được nếu bạn chưa từng có kinh nghiệm trước đó trong việc thiết lập OKRs.

Điều quan trọng cần nhớ: OKRs không phải là một dự án bạn chạy trong 3 tháng. Để hoạt động tốt, chúng phải được sử dụng liên tục và tiến độ phải được cải thiện mỗi quý. Một thực tế phổ biến là cần 3 đến 4 quý để OKRs hoạt động trơn chu.

Trong quý đầu, công ty sẽ học được cách cam kết và tập trung với các ưu tiên hàng đầu đã thông nhất.

Trong quý tiếp theo, mọi người bắt đầu liên kết chéo với nhau để thực hiện các OKRs của họ.

Trong quý thứ 3, mọi thứ bắt đầu vào guồng, đội ngũ của bạn có thể phản ứng linh hoạt với OKRs nếu gặp các trở ngại trên con đường tiến tới đích.

Và khi đã sẵn sàng với một tập thể cam kết, tập trung, sắp xếp lịch hoạt và theo dõi tiến độ chặt chẽ, công ty bạn sẽ bứt phá.

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email