OKRs FAQ

Lịch sử của OKRs? OKRs bắt đầu khi nào và như thế nào?

Phương pháp OKRs bắt đầu nổi tiếng khi John Doerr giới thiệu OKRs tại Google vào năm 1999. Nhưng thực ra, phương pháp OKRs đã được Andy Grove, CEO quá cố của Intel trong những năm 1970.

Doerr đã nói: Tôi nhớ rằng tôi rất thích thú với ý tưởng có “đèn hiệu” hàng quý, điều này giúp đặt ra các ưu tiên của tôi. Nó cũng tác động cực kỳ mạnh mẽ đối với tôi khi tôi được nhìn thấy OKRs của Andy Grove, người quản lý của tôi, và cả OKRs của các đồng nghiệp. Tôi đã nhanh chóng có thể gắn kết công việc của mình trực tiếp với các mục tiêu của công ty. Tôi đã ghim OKRs của mình trong văn phòng, tôi viết OKR mới mỗi quý và hệ thống này trở thành cách làm việc của tôi kể từ đó.

Lịch sử xa hơn của OKRs.
Sự ra đời của OKRs có thể bắt nguồn từ Peter Drucker. Ông là một trong những nhà tư tưởng quản lý đầu tiên. Vào những năm 1950, ông đã giới thiệu một hệ thống có tên là Quản lý bằng cách sử dụng mục tiêu (MBOs). Hệ thống đó kêu gọi thiết lập mục tiêu cho mọi người làm việc trong một công ty. Những mục tiêu này phải cho thấy những đóng góp mà một cá nhân cụ thể và nhóm của họ đối với mục tiêu chung.

Andy Grove, CEO của Intel, đã định hình lại hệ thống MBOs thành một hình thức đơn giản hơn để trả lời các câu hỏi:

  1. Tôi muốn đi đâu
  2. Làm thế nào tôi đến được đó?

Ông cũng đề xuất các mục tiêu nên được đặt thường xuyên hơn, trên cơ sở hàng quý hoặc hàng tháng, bởi thế giới thay đổi nhanh đòi hỏi chúng ta cần phản ứng liên tục. Ông cũng tin rằng nhiều công cụ quản lý hiệu suất nên được sử dụng cùng với OKRs. Cuối cùng, ông tin rằng OKRs nên có các mục tiêu kéo dãn (những mục tiêu mà đạt được 100% là không thể).

Nhận được rất nhiều bài học lãnh đạo từ Grove, John Doerr đã giới thiệu hệ thống này với Larry Page và Sergey Brin, đồng sáng lập Google, cũng như rất nhiều công ty, tổ chức khác mà ông có mối quan hệ.

Giờ đây, OKRs trở thành một hệ thống quản trị mục tiêu được nhiều công ty trên thế giới sử dụng, nhiều chuyên gia nghiên cứu và phát triển.

Tại Việt Nam, VNOKRs là ứng dụng chuyên sâu dành cho triển khai OKRs. Bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều nội dung về OKRs tại Blog của VNOKRs

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email