OKRs FAQ

OKRs chỉ dành cho các công ty có quy mô lớn?


Không. OKRs có thể được thực hiện trong một công ty có quy mô bất kỳ. Các nguyên tắc cốt lõi của phương pháp luận (Mục tiêu và các kết quả chính có thể đo lường được) có thể được được áp dụng chỉ cho một người hoặc cho các công ty lớn.

Ai cũng có mục tiêu, và OKRs giúp quản trị mục tiêu để đạt được đích đến. Dù bạn là hộ kinh doanh, startup, tổ chức từ thiện hay một tập đoàn đa quốc gia, OKRs đều có thể giúp bạn tạo ra những tiến bộ rõ rệt trong việc đo lường và thành công với các mục tiêu của mình.

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?