OKRs FAQ

Lợi ích của OKRs cho nhân viên là gì?

Như bao công cụ quản trị khác, nhân viên thường dè chừng khi bắt đầu với OKRs, ai cũng sợ mình bị kiểm soát! Tuy nhiên, trên thực tế OKRs lại được nhân viên rất yêu thích vì các lợi ích sau:

  • Hiểu công ty, hiểu những ý nghĩa trong các đóng góp của mình với công việc chung.
  • Được tự chủ với công việc của mình thay vì chỉ nhận yêu cầu từ cấp trên.
  • Hiệu suất công việc tăng và cảm thấy tập trung hơn.
  • Ít khi bị “sếp” giao việc không rõ lý do, việc không tên, không bị áp đặt. Với OKRs, mỗi người cần tập trung vào OKRs.
  • Được lắng nghe bởi cấp trên, nhận được lời khen ngợi và góp ý thẳng thắn.
  • Thấy rõ công việc của cấp trên, đồng nghiệp.

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?