OKRs FAQ

Những lỗi phổ biến khi sử dụng OKRs là gì?

Có rất nhiều lỗi xảy ra khiến việc áp dụng OKRs không thành công

Sau đây là những lỗi được xếp từ trên xuống theo mức độ ảnh hưởng cao tới thấp trong việc khiến OKRs thất bại:

  1. Sự quyết tâm từ lãnh đạo cao nhất. Nếu thiếu điều này, OKRs hay bất kỳ phương pháp quản trị nào cũng sẽ thất bại.
  2. Không tìm hiểu, học về OKRs một cách bài bản. OKRs là một hệ thống với các nguyên tắc. Hiểu về OKRs một cách phiến diện sẽ không giúp ích cho việc ứng dụng OKRs. (Tham khảo: hocokrs.com).
  3. Thiếu đội ngũ triển khai: để đưa OKRs vào doanh nghiệp, cần có OKRs Coach (huấn luyện viên từ bên ngoài, OKRs Master (chuyên gia trong tổ chức) và OKRs Guard (đội giữ kỷ luật).
  4. Có quá nhiều O hoặc KRs. Với OKRs, ít hơn là tốt hơn.
  5. Đặt OKRs sai, các KR hoàn thành nhưng O vẫn chưa hoàn thành.
  6. Viết OKRs không tốt. (Tham khảo cách Viết OKRs tại đây)
  7. Không theo dõi tiến độ, đặt ra và để đó.
  8. OKRs gắn với lương thưởng, điều này sẽ hoàn toàn loại bỏ sức mạnh thực sự của OKRs.
  9. Nản chí. OKRs cần 3 đến 4 quý để thực sự hoạt động tốt. Sớm từ bỏ nỗ lực là lỗi thường thấy ở các doanh nghiệp hiệu suất thấp.
  10. Thiếu một Văn hóa lành mạnh, nơi đề cao yếu tố con người, chấp nhận sự thay đổi, tính tự chủ của nhân viên. Khi quản lý quá đề cao bản thân, đó là khi OKRs sẽ trở thành quản lý mục tiêu kiểu “thác đổ”.

Trên đây là 10 lý do phổ biến nhất, còn các lý do mang tính kỹ thuật khác, bạn có thể đọc thêm các lỗi OKRs phổ biến

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?