OKRs FAQ

Những công ty nổi tiếng sử dụng OKRs ngày nay?

Sau khi OKRs thành công trong Google, nhiều công ty công nghệ đã triển khai nó. Ngày nay chúng được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực và trong các công ty như Twitter, LinkedIn và Spotify cho những người khác.

Nhưng không phải chỉ có các công ty công nghệ phù hợp với OKRs. OKRs sẽ phù hợp nếu tổ chức của bạn có những lãnh đạo xuất sắc, văn hóa vững vàng và một đội ngũ có tinh thần mạnh mẽ.

Trong Measure What Matter, các ví dụ của John Doerr cho thấy OKRs có thể hoạt động với gần như mọi kiểu doanh nghiệp: công nghệ, tổ chức từ thiện, công ty thực phẩm, tự động hóa …

Hãy xem danh sách sau để thấy, ngay cả các công ty tưởng như “cững nhắc” như lĩnh vực kế toán, sản xuất thiết bị điện tử … cũng dùng OKRs.

 • Adobe
 • Amazon
 • American Global Logistics
 • Anheuser-Busch
 • Asana
 • Baidu
 • BMAT
 • Box
 • CareerBuilder
 • Dell
 • Deloitte
 • Domo
 • Dropbox
 • Eventbrite
 • Facebook
 • FiServ
 • Flipboard
 • Gap
 • GE
 • Google
 • GoPro
 • Humanitec
 • InsideSales
 • Instructure
 • Intel
 • ISO Energy
 • Kelly Services
 • KupiVIP
 • LG
 • LinkedIn
 • Lookout
 • Lumeris
 • Beauty2review
 • Malwarebytes
 • Microsoft
 • Moz
 • Mozilla
 • Nerd Wallet
 • Netflix
 • Oracle
 • Panasonic
 • Paperless Post
 • Rackspace
 • Salesforce.com
 • Samsung
 • Sears
 • Siemens
 • Slack
 • Spotify
 • Tableau
 • Trello
 • Twitter
 • Uber
 • Viacom
 • Vmware
 • Vox Media
 • Yahoo
 • Zynga

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?