OKRs FAQ

OKRs nên được xem xét và xếp loại như thế nào?

Có 3 điều mà bạn cần quan tâm khi xem xét các OKRs:

  • Tiến độ thực hiện
  • Điểm số tự tin
  • Điểm số đánh giá

1. Tiến độ thực hiện:

Đây là những số đo của Kết quả chính. Cần được theo dõi và cập nhật thường xuyên (lý tưởng là hàng tuần).

Con số cho biết việc chúng ta đang tiến bộ như thế nào.

2. Điểm số tự tin:

Điểm số tự tin cung cấp cho chúng ta cái nhìn tới tương lai. Liệu những gì đang làm có tốt cho việc đạt được các Kết quả chính và Mục tiêu vào cuối chu kỳ không?

Điểm số tự tin là cái nhìn sâu hơn vào các con số của Tiến độ thực hiện, giúp tổ chức nhanh chóng nhìn ra các khu vực đang có vấn đề và tập trung nguồn lực để giải quyết các trở ngại. Hoặc thậm chí, là thay đổi cách để đi đến mục tiêu.

Điểm số tự tin có thể được xếp hạng theo 3 màu xanh, đỏ và da cam, tương ứng với mức độ tự tin là tốt, không tốt và bình thường.

3. Điểm số đánh giá:

Theo John Doerr, phương pháp áp dụng tại Google là rất tốt để mỗi cá nhân tự nhìn nhận việc thực hiện OKRs của mình vào cuối chu kỳ.

Các cá nhân sẽ tự cho điểm mình trong cuộc họp review OKRs vào cuối chu kỳ. Điểm số sẽ được chia làm 10 thang điểm từ 0 đến 1 (0.1, 0.2, … 0,9, 1).

Trong đó

  • 0,1 – 0,3: bạn đã thất bại.
  • 0.4 – 0.7: đạt được tiến độ, nhưng vẫn chưa hoàn thành KR
  • 0.8 – 1: đã đạt được KR

Điểm số của O là trung bình điểm của các KR.

Với cách đánh giá này, đôi khi không nhất thiết phải đạt được toàn bộ con số mà KR đặt ra nhưng vẫn có điểm số cao.

Ví dụ KR là tuyển được 10 nhân viên, kết quả cuối cùng chỉ tuyển được 3 nhân viên nhưng lại là 3 nhân viên quan trọng nhất, điểm số hoàn toàn có thể là 0.8 thậm chí 0.9. Và ngược lại.

Bạn nên áp dụng Điểm tiến độ và Điểm tự tin ở mỗi tuần. Và đánh giá bằng Điểm đánh giá vào cuối chu kỳ.

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?