OKRs FAQ

VNOKRs là gì?

VNOKRs là phần mềm chuyên cho việc vận hành một hệ thống OKRs.

Được thiết kế chỉ tập trung vào OKRs, phù hợp riêng với doanh nghiệp Việt Nam.

VNOKRs tạo ra tính trong suốt toàn công ty, để tất cả cùng có thể nhìn thấy OKRs của người khác, qua đó tạo ra động lực trong công việc, tính liên kết và phối hợp giữa các phòng ban.

Bên cạnh đó, tính năng Check-in cũng giúp nhân viên nâng cao tính cam kết với công việc, các mục tiêu quan trọng đã đặt ra.

VNOKRs cũng chú trọng vào CFRs, là công cụ không thể thiếu trong quản trị hiệu suất liên tục, giúp OKRs vận hành trơn chu, tăng tính giao tiếp, hài lòng trong công việc.

Các tính chất của VNOKRs đã được thử nghiệm trên thực tế, phù hợp để giúp các doanh nghiệp giữ vững nhịp triển khai OKRs, hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng đưa OKRs vào hoạt động thành công.

Công cụ miễn phí với công ty dưới 15 nhân sự

https://okrs.vn

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?