OKRs FAQ

Điều gì xảy ra nếu tôi có Kết quả chính mà người khác không nên thấy?

Bạn có thể sử dụng OKRs riêng ở cấp độ cá nhân để đo lường tiến độ mà bạn không muốn người khác biết. Nhưng hãy nhớ rằng, những người khác sau đó sẽ không thấy rằng bạn đang đạt được bất kỳ tiến triển nào về mục tiêu đã nói, họ không ghi nhận cũng như tương tác với công việc mà bạn đang làm cho các Kết quả chính riêng tư đó.

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email