OKRs FAQ

Chúng ta có nên sử dụng Kết quả chính dựa trên doanh thu?

Kết quả chính dựa trên doanh thu là rất tốt, vì vậy bất cứ khi nào bạn có thể, hãy sử dụng chúng. Chúng giống như một kết quả chính lý tưởng: cần có số, có thể đo lường và phân loại khách quan.

Bạn cũng có thể sử dụng KR tiền tệ trong các trường hợp khác: cho mục tiêu lợi nhuận, doanh số, quy mô giao dịch trung bình và bất kỳ điều gì khác bạn thấy trong báo cáo tài chính hoặc báo cáo bán hàng.

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email