OKRs FAQ

OKRs phải luôn được liên kết?

OKRs cần liên kết:

  • Một OKRs cá nhân cần liên kết đến ít nhất 1 OKRs cấp trên
  • Các OKRs liên quan/ảnh hưởng/phụ thuốc lẫn nhau cần được phản ánh trong các KR của nhau

Mỗi người, bộ phận trong công ty của bạn phải biết những gì đang diễn ra và bản thân mình đóng góp cho mục tiêu chung như thế nào. Chúng tôi tin rằng để có được sự đồng lòng của tất cả các nhân viên trong công ty của bạn, tất cả họ nên chia sẻ một cây mục tiêu, bao gồm cả liên kết chéo.

Càng rõ ràng, minh bạch và cập nhật tiến độ hàng ngày, OKRs càng hoạt động tốt hơn. Thành công thực sự chỉ có được nếu mỗi nhóm tập trung làm những gì tốt nhất cho toàn bộ công ty và mỗi nhân viên làm những gì tốt nhất cho nhóm của mình.

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email