OKRs FAQ

OKRs có nên gắn trực tiếp với lương thưởng không?

CHẮC CHẮN KHÔNG.

Không một chuyên gia hay website kiến thức nào về OKRs trên thế giới nói rằng OKRs có thể gắn trực tiếp với lương thưởng.

OKRs là một trong những tham số đầu vào để đánh giá nhân viên, từ đó ảnh hưởng tới lương thưởng. Nhưng dùng trực tiếp kết quả OKRs để đánh giá lương thưởng luôn không tốt.

Tham khảo: Tại sao OKRs không nên gắn với lương thưởng.

Chúng tôi đã thấy nhiều tổ chức cố gắng biến đổi và nhồi nhét các công thức khác nhau để tính toán lương thưởng ngay từ kết quả của OKRs. Điều đó chính xác đã “giết chết” OKRs ngay từ đầu. OKRs sẽ trở thành một hệ thống quản lý cứng nhắc và kém tác dụng hơn cả việc triển khai các KPIs đơn giản.

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email