OKRs FAQ

Làm thế nào để sử dụng OKRs trong một nhóm làm việc từ xa?

OKRs giúp đảm bảo rằng các thành viên của nhóm làm việc từ xa của bạn luôn cập nhật công việc và không trượt ra khỏi mục tiêu chung cũng như mục tiêu của họ.

Làm việc từ xa mang đến nhiều khó khăn, đặc biệt là giảm tính minh bạch và khó khăn trong giao tiếp để giải quyết các trở ngại .

OKRs cho các nhóm từ xa nên được thiết lập và thực hiện cùng với công ty. Đầu tiên, mọi người nên hiểu phương pháp OKRs là gì và làm thế nào điều này giúp công ty, nhóm và các cá nhân tốt hơn. Điều quan trọng là mỗi người thấy được lợi ích khi thực thi và bám sát vào OKRs.

Nhóm làm việc từ xa cũng nên là một phần trong OKRs của cả công ty, nghĩa là bản thân họ cũng hưởng lợi từ tính trong suốt của hệ thống OKRs: nhóm làm việc từ xa có thể truy cập vào OKRs của bất kỳ ai.

Và như bất kỳ nhóm nào khác, nhóm từ xa cần kiểm tra tiến độ (check-in) OKRs hàng tuần để đảm bảo mọi thứ đang tiến triển.

Bạn có thể sử dụng phần mềm tốt nhất Việt Nam hiện tại để điều hành các OKRs của công ty cũng như của nhóm làm việc từ xa: VNOKRs

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email