OKRs FAQ

Chu kỳ OKRs nên luôn là hàng quý?

Chu kỳ phổ biến của OKRs là theo quý. Những đại diện nổi tiếng của OKRs như IBM, Google làm thế. Nhưng không có nghĩa OKRs luôn luôn nên là hàng quý với mọi công ty!

Lý do chu kỳ hàng quý, là bởi chu kỳ năm … có vẻ chậm chạp trong một thế giới nhiều thay đổi như hiện nay. Như vậy việc một tổ chức lựa chọn chu kỳ OKRs nên dựa vào tốc độ mà tổ chức đó muốn.

  • Một Startup có thể chọn chu kỳ tháng vì có quá nhiều thứ phải quyết liệt và thay đổi/ứng biến là yếu tố quan trọng cho sự sống còn.
  • Một doanh nghiệp đã trưởng thành có thể chọn chu kỳ năm để duy trì tính ổn định.
  • Một doanh nghiệp già cỗi lại có thể chọn chu kỳ quý để nhanh chóng tạo ra thay đổi trong đội ngũ.

Tuy nhiên, chu kỳ ngắn có điểm yếu: mất quá nhiều thời gian cho việc thiết lập các OKRs.

Một chu kỳ quý, cần tới 3 – 5 tuần cho việc thiết lập OKRs. Nếu bạn chọn chu kỳ tháng và làm đầy đủ các bước cũng phải mất 2 tuần để tạo ra bộ OKRs đầy đủ cho mỗi người trong công ty.

Ngay cả trong 1 tổ chức. Bạn cũng có thể có nhiều chu kỳ OKRs, ví dụ như 1 OKRs quan trọng kéo dài 2 năm, và những OKRs chu kỳ đều đặn đưa ra hàng quý.

Nhưng chính xác thì chu kỳ Quý được nhiều công ty lựa chọn nhất!

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?