OKRs FAQ

Làm cách nào để đặt OKRs cho mục tiêu phát triển cá nhân?

OKRs cho mục tiêu phát triển cá nhân có thể dễ dàng được sử dụng. Bạn chỉ cần nhớ rằng ý tưởng đằng sau phương pháp này là để đo lường sự tiến bộ. OKRs không phải là một danh sách việc cần làm. Thay vào đó nó cho thấy những gì bạn muốn trở thành. Hoặc những kỹ năng để bạn muốn trở nên tốt hơn.

Bạn đặt Mục tiêu (giỏi hơn về kỹ năng X). Sau đó, bạn quyết định mức độ bạn muốn đạt được và những điều bạn cần làm để đạt được điều đó. Các yếu tố này sẽ là Kết quả chính của bạn cho thấy những gì bạn đang làm hàng tuần để hướng tới Mục tiêu của bạn. Đứng quên rằng tất cả các KR nên được đo lường và gắn vào mục tiêu.

Là một công cụ, OKRs cũng có thể được sử dụng để tự đánh giá. OKRs giúp bạn đi đúng hướng, để bạn có thể thấy chắc chắn rằng mình không mất tập trung lỏng. OKRs luôn nhắc nhở bạn rằng bức tranh lớn là gì.

Chẳng hạn, khi học về HTML, bạn đặt KR Kết thúc khóa học trực tuyến, với % điểm thi đạt được. Nhưng cũng có thể đặt KR đọc 5 cuốn sách về chủ đề này.

OKRs cho các mục tiêu phát triển cá nhân cũng giống việc sử dụng chúng trong kinh doanh, cần được theo dõi hàng tuần. Bạn có thể sử dụng một công cụ OKRs như VNOKRs cho điều đó. Ngoài ra, VNOKRs miễn phí cho các nhóm tối đa 15 người.

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?