OKRs FAQ

Bộ phận hành chính thì OKRs trông như thế nào?

2
1

Mọi người hay thắc mắc rằng, với bộ phận có công việc lặp đi lặp lại, như bộ phận Hành chính sẽ đặt OKRs như thế nào?

Để đặt OKRs, cho bộ phận Hành chính (hay bất kỳ bộ phận nào), bạn cần xem xét hai điều:

  1. Các mục tiêu cho bộ phận hành chính là gì? Có liên quan tới mục tiêu công ty không?
  2. Các mục tiêu mỗi nhân viên trong phòng là gì? Làm thế nào để mục tiêu của cá nhân đóng góp cho mục tiêu của bộ phận

Bạn có thể tìm thấy nhiều ví dụ OKRs từ viduokrs.com. Đây là một trang web miễn phí cho bạn thấy OKRs cho các vị trí khác nhau sẽ như thế nào. Điều đó bao gồm OKRs cho bộ phận hành chính.

Ngay khi bạn đặt mục tiêu cho cả bộ phận hành chính, bạn sẽ thấy công việc không hoàn toàn là “lặp đi lặp lại” nữa.

Ví dụ:

  • Cùng công ty nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
  • Tạo ra môi trường thuận lợi cho nhân viên mới gia nhập
  • Đảm bảo các hoạt động hành chính diễn ra suôn sẻ

Với mỗi Objective như vậy, bạn có rất nhiều hướng để triển khai Key Results!

Điều quan trọng cần nhớ là phương pháp OKRs không chỉ là về việc thiết lập Mục tiêu, mà còn xây dựng văn hóa xung quanh nó.

Tất cả các công việc hàng tuần của bạn, dù là công việc lặp lại vẫn có ý nghĩa trong việc giúp đạt được các mục tiêu dài hạn của bạn và bạn nên cập nhật tiến trình Kết quả chính của mình thường xuyên (check-in).

Bạn có thể sử dụng một công cụ OKRs như VNOKRs. Các công cụ như thế này giúp bạn quản lý OKRs của nhóm và cá nhân trong nhóm.

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?